Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w serwisie mowilosos.pl (dalej jako „Serwis”). Administratorem Serwisu jest Mowi Poland Sales Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309, Gdańsk, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000293627, NIP:9581574309, REGON: 220510788, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 1 087 500 zł, w całości wpłacony

DANE OSOBOWE

 1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkowników Serwisu, ponadto może zapisać informacje o parametrach połączenia, jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
 2. Dane podane przez użytkowników Serwisu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów Administratora, który został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2016.922) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2016.1030 ze zm.).
 4. Dane podane przez użytkowników Serwisu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 5. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez użytkownika swoich danych osobowych, ma on prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do Administratora z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Administratora.
 6. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO LOSOSMOWI.PL

 1. Serwis lososmowi.pl podlega ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo.
 2. Wydawcą serwisu internetowego lososmowi.pl jest Mowi Poland Sales Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309, Gdańsk, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000293627, NIP:9581574309, REGON: 220510788, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 1 087 500 zł, w całości wpłacony („Wydawca”),
 3. Wszelkie prawa do wydawanego przez Wydawcę serwisu internetowego zastrzeżone są na rzecz Wydawcy, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z Wydawcą – są udostępniane na stronach serwisu internetowego Wydawcy. Zarówno cały serwis internetowy, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 4. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w serwisie internetowym Wydawcy, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych w nich zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszych „Zasad korzystania z serwisu internetowego mowi.pl, zabronione jest w szczególności:
  1. dokonywane w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób serwisu internetowego lub jego części, a także poszczególnych utworów lub baz danych udostępnianych na jego stronach,
  2. rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) zamieszczanych na stronach serwisu internetowego, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy,
  3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 5. Mogą Państwo korzystać z serwisu internetowego Wydawcy oraz z utworów, przedmiotów praw własności intelektualnej oraz baz danych w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Wydawcy oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Wydawcą – są udostępniane na stronach serwisu internetowego.
 6. O ile co innego nie wynika z informacji prezentowanej przy danym materiale, mogą Państwo zamieszczać odnośniki prowadzące do udostępnianych na stronach serwisu internetowego materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w serwisie internetowym Wydawcy. Nie zezwalamy jednak na zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych w serwisie internetowym Wydawcy na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 7. W celu nabycia licencji na korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych w ramach serwisu internetowego Wydawcy, prosimy o kontakt na adres biuro@mowi.com
 8. Niniejsze „Zasady korzystania z serwisu internetowego lososmowi.pl” nie ograniczają praw użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach serwisu internetowego Wydawcy.

POLITYKA COOKIES

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejsza Polityka cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Mowi Poland Sales Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309, Gdańsk, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000293627, NIP:9581574309, REGON: 220510788, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 1 087 500 zł, w całości wpłacony, zwana dalej „Usługodawcą”.

2. PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies są to dane informatyczne – pliki tekstowe, które zostają automatycznie zapisane na urządzeniu końcowym Użytkownika w czasie korzystania ze strony internetowej Usługodawcy.
 2. Pliki cookies stosowane przez Usługodawcę są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika, w szczególności przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 3. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, przypisaną wartość oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 4. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach strony internetowej prowadzonej przez Usługodawcę.
 5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki, z której korzysta zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez niego do urządzeń Użytkownika.
 6. Użytkownik możne także w każdej chwili usunąć pliki cookies, wybierając odpowiednią opcję w swojej przeglądarce internetowej.

3. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIES

 1. Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies tj. cookies sesyjne oraz cookies trwałe.
 2. Cookies sesyjne – przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. W momencie zamknięcia przeglądarki pliki cookies, informacje zostają trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika. Mechanizm tego typu plików nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani czy danych poufnych z urządzenia Użytkownika.
 3. Cookies trwałe – przechowywane są na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Pliki te, inaczej niż cookies sesyjne nie są kasowane w wyniku zakończenia sesji przeglądarki. Mechanizm tego typu plików nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani czy danych poufnych z urządzenia Użytkownika.

4. CELE ZBIERANIA PLIKÓW COOKIES

 1. Pliki cookies są stosowane w celu zoptymalizowania działania stron internetowych Usługodawcy, w tym poprzez zidentyfikowanie Użytkownika pozwalają na wyświetlenie mu najlepiej dostosowanej i zindywidualizowanej treści.
 2. Usługodawca używa pliki cookies w szczególności w następujących celach:
  1. konfiguracji i modernizacji funkcjonalności stron internetowych,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci serwisu internetowego marineharvestpolska.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA,
  3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych oraz w celu dokładniejszego dopasowania przekazu reklamowego z uwzględnieniem lokalizacji oraz zachowań Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdWords, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA ,
  4. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA,
  5. popularyzacji stron internetowych Usługodawcy za pomocą:
  – serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedziba w Irlandii,
  – serwisu społecznościowego Plus.google.com, którego administratorem jest Google Inc., z siedzibą w USA,
  – serwisu społecznościowego Istagram.com, którego administratorem jest Istagram LLC. z siedzibą w USA.

KONTAKT

Mowi ASA

Phone: +47 21 56 23 00

E-mail: info@mowi.com

Address: Mowi ASA, Sandviksbodene 77A, 5035 Bergen, Norway